Visualisatie van onzekerheid in ruimtelijke plannen

Wat gebeurt er als beleidskaarten, die voorheen alleen analoog waren gepubliceerd, op het web in digitale vorm beschikbaar worden gesteld? Hoe kan bij het maken van de kaarten rekening worden gehouden met de interpretatie in de digitale omgeving?

Duidelijk is dat onzekerheid hierbij een belangrijke rol speelt. Hoe hard of hoe zeker is een grens die is getekend op nationale schaal, als deze wordt geraadpleegd op lokale schaal? Hoe kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende niveaus van zekerheid van objecten?

In deze enquête wordt u een aantal vragen gesteld aan de hand van een aantal nationale beleidskaarten, die worden getoond in een viewer. U wordt gevraagd de getoonde alternatieve visualisatie te beoordelen. De enquête bestaat uit negen meerkeuze vragen en neemt niet veel tijd in beslag.

De vragen gaan over drie kaarten uit de Agenda voor een Vitaal Platteland, Meerjarenprogramma 2007-2013, ook bekend als MJP2. Deze kaarten zijn in eerste instantie in papieren vorm gepubliceerd door het ministerie van LNV. Een afbeelding van de oorspronkelijke kaarten kunt u bekijken via de links onder in het scherm.
De inhoud van de kaarten zelf en hoe het daaraan verbonden beleid zich sinds de publicatie heeft ontwikkeld, vallen buiten het onderzoek.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

>> Start de enquête

GIMA

Deze enquête is deel van het afstudeeronderzoek van Steven Keijzer in het kader van het GIMA master programme.

Bij het project wordt gebruik gemaakt van kaartmateriaal dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van LNV.

Verder is gebruik gemaakt van resultaten van de RGI onderzoeksgroep Geo3, waarbij dezelfde kaarten zijn gebruikt. Hieronder treft u links aan naar afbeeldingen van de oorspronkelijke kaarten.
GeO3 heeft voor het omgaan met onzekerheid in ruimtelijke plannen een taxonomie opgesteld, waarin per type onzekerheid een oplossing wordt voorgesteld. Visualisatie speelt hierbij een belangrijke rol.

De visualisaties in dit onderzoek zijn ontwikkeld op basis van OGC specificaties, WMS en SLD. Het hanteren van deze specificaties brengt voordelen met zich mee, onder meer voor de toegankelijkheid van de informatie. Het betekent ook dat er beperkingen gelden bij de visualisatie. Niet elke visualisatie is maakbaar. Het onderzoek is er mede op gericht de bruikbaarheid van de OGC specificaties bij visualisatie van onzekerheid te evalueren.